Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ükski tehnika pole igavene ja ei saa üle tähtsustada andmete varundamise vajalikkust. Pildid, koduvideod, tähtsad dokumendid - kõik see on asendamatu info mida peaks hoidma vähemalt kahes kohas korraga.

Andmete kaotsimineku põhjuseid võib olla palju - kõvaketta rike, arvuti kadumine, tulekahju jne. Kui meil oleks võimalik, siis arvatavasti ei kõhkleks keegi oma autost igaks juhuks varukoopiat tegemast, et õnnetuse korral sellega edasi sõita.

Erinevalt füüsilistest asjadest on digitaalsetest andmetest koopia tegemine võimalik.

Failide käsitsi varundamine välisele kettale

Failide käsitsi varundamiseks välisele kettale pole vaja muud kui välist kõvaketast või mälupulka.

Varundamiseks tuleb failid kopeerida välisele seadmele. Soovitatav on kasutada kataloogi nimena kuupäeva, mis teeb pärastise sorteerimise lihtsamaks.

Failide automaatne varundamine välisele kettale

Automaatne varundamine nõuab seadistamisel küll rohkem vaeva, aga on pärast seda mugavam kasutada.

Automaatse varundamise eelis on ka topelt kopeeritud failide vältimine kuna kopeeritakse ainult need failid mis on vahepeal muudetud.

Üheks paremaks varundamise tööriistaks võib lugeda Cobian Backup'i mille kasutamise juhendi leiab siit

Failide varundamine "pilve"

Suuremate andmehulkadega on välisele salvestusseadmele varundamine parim lahendus, kui aga faile nii palju ei ole, võib vaadata pilvevarundamise poole.

Pilve varundamist võib teatud mõttes pidada isegi turvalisemaks kui välisele kettale tehtud backup'i.

Näiteks läpaka varguse korral võis küll varukoopia tehtud olla, aga kui koopia asus välisel kõvakettal läpaka kotis, siis on sellest vähe abi.

Tartu Ülikoolil on olemas pilvesünkroniseerimise teenus NextCloud. Juhend selle kasutamise kohta asub siin: link


TÜ väliselt on üks lihtsamini kasutatavaid pilveteenuseid Dropbox. Pärast Dropbox-i seadistamist luuakse Dokumentide kausta eriline My Dropbox kataloog ja kõik mis sinna kataloogi tõsta saabki varundatud.

Dropboxi kasutamise juhendi leiab lehelt www.dropbox.com.

Lisaks Dropoxile, on võimalik kasutada analoogseid teenuseid nagu Google Drive või Microsoft OneDrive

Failide hoidmine ülikooli võrgukettal

Isiklikul võrgukettal ja struktuuriüksuse võrgukettal asuvad andmed on varundatud automaatselt kord ööpäevas. See tähendab, et kõik mis seal asub, on automaatselt kaitstud ja varundatud.

Isiklik võrguketas

Domeeni ühendatud arvutitel on isiklik võrguketas automaatselt külge ühendatud Computer-i all tähega H:

Ülejäänud arvutitel saab võrguketta ise käsitsi külge ühendada. Vaata: Võrguketta ühendamine

NB! Kindlasti tuleks võrgukettale luua failide hoidmiseks eraldi kataloog, mitte hoida faile lahtiselt H: kettal.

Failidele mugavamaks ligipääsuks võib teha Dokumentide kaustast töölauale lühitee (shortcut):

Struktuuriüksuse võrguketas

Struktuuriüksuse võrguketas on tavaliselt tähistatud osakonna lühendiga.

Sellel kettal asuvad failid on loetavad ainult oma osakonna töötajatel kuid vajadusel saab neid piiranguid ka muuta.

Samamoodi nagu isikliku võrgukettaga võib ka osakonna võrgukettast teha töölauale lühitee (shortcut):

  • No labels