Child pages
 • OpenVPN kliendi seadistamine Linuxis (käsurealt)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

OpenVPN kliendi seadistamine

 1. Paigaldage oma arvutisse openvpn pakihalduri kaudu või lähtekoodist, mille saate http://openvpn.net lehelt.
 2. Salvestage oma arvuti /etc/openvpn/ kausta OpenVPN kliendikonfiguratsioon ut.conf

OpenVPN kliendi kasutamine

 1. Tunneli käivitamiseks andke käsk

  sudo /etc/init.d/openvpn start
  • Starting openvpn: Enter Auth Username: kasutajatunnus
  • Enter Auth Password: parool
 2. VPN ühenduse seiskamiseks andke käsk

  sudo /etc/init.d/openvpn stop

Kogu liikluse suunamine läbi ülikooli arvutivõrgu

Vaikimisi suunatakse tunnelisse ainult ülikooli arvutivõrguga suhtlus. Kui teil on vaja kogu liiklus suunata läbi ülikooli arvutivõrgu siis lisage oma kliendikonfiguratsioonifaili /etc/openvpn/ut.conf rida

redirect-gateway

ja tehke tunnelile restart:

sudo /etc/init.d/openvpn restart

Märkus Asus EEE PC kohta

Asus EEE PC Xandros Linuxis on vaja enne OpenVPNi kasutama hakkamist anda käsurea (ctrl+Alt+T) pealt sellised käsud:

sudo mkdir /dev/net
sudo mknod /dev/net/tun c 10 200

Configuring the OpenVPN client

 1. Install OpenVPN using the package managament or the srouce code, which can be found here http://openvpn.net
 2. Save the configuration file ut.conf to the etc/openvpn/ folder

Using the OpenVPN client

 1. To initiate the tunnel enter the command

  sudo /etc/init.d/openvpn start
  • Starting openvpn: Enter Auth Username: your_username
  • Enter Auth Password: your password
 2. To stop the VPN tunnel, enter the command

  sudo /etc/init.d/openvpn stop

Forwarding all traffic through the university's network

By default, the only part of the traffic is routed through the tunnel. If you need to route all the traffic through the VPN tunnel, add the following line to the etc/openvpn/ut.conf configuration file.

redirect-gateway

and restart the tunnel:

sudo /etc/init.d/openvpn restart

When using an Asus EEE PC

Xandros Linux on the EEE PC macinhes requires entering the following commadns, before you can use the VPN:

sudo mkdir /dev/net
sudo mknod /dev/net/tun c 10 200