Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tartu Ülikool kasutab oma põhilise e-posti teenusena Exchange Online ehk Office365 teenust.

Parameetrid Tartu Ülikooli e-posti seadistamiseks.

NB! Seadistused kehtivad postkastidele, millele pääseb ligi http://mailhost.ut.ee/ kaudu.

Sissetulevate (incoming) kirjade server

Serveri tüüp: IMAP
Serveri nimi: mailhost.ut.ee
Port: 993 või 143
Turvalisus: SSL (993 puhul)  või TLS (143 puhul)
Turvasertifikaat: võta kõik sertifikaadid vastu / accept all certificates

Väljuvate (outgoing) kirjade server

Serveri tüüp: SMTP
Serveri nimi: mailhost.ut.ee
Port: 25 või 465
Turvalisus: TLS (25 puhul) või SSL (465 puhul)
Turvasertifikaat: võta kõik sertifikaadid vastu / accept all certificates


Kindlasti tuleb kasutada SSL või TLS turvalisust ja autentimist, muidu väljastpoolt ülikooli kirju saata ei saa.

The following settings are for using the University of Tartu e-mail on different e-mail clients.

NB! These settings are for e-mail accounts, that can be accessed via http://mailhost.ut.ee/

Incoming server

Server type: IMAP
Server name: mailhost.ut.ee 
Port: 993 or 143
Security: SSL (for port 993) or TLS (for port 143)
Certificate: Accept all certificates

Outgoing server 

Server type: IMAP
Server name: mailhost.ut.ee 
Port: 25 or 465
Security: TLS (for port 25) or SSL (for port 465)
Certificate: Accept all certificates 
 

Using SSL or TLS security and user authentication is required or sending e-mails outside of the University of Tartu network will not work.