Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppijana (üliõpilane, külalisüliõpilane, ekstern, täiendusõppija) saate ÕISis teha järgmisi toiminguid:

Üliõpilasena saate lisaks teha järgmisi toiminguid: