Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Selle otsinguga saate otsida registreerumiseks aineid kõikide TÜs õpetatavate ainete hulgast. Võimalik on ka leida kõik mingi kindla üksuse registreerimiseks avatud aineid.

  • Määrake Otsi rippmenüüst aine järgi (joonisel p 1).
  • Määrake üksus, millele kuuluvaid aineid soovite leida (joonisel p 2). Vaikimisi on määratud struktuuriüksus, mille õppija te olete.
  • Kontrollige õppeaasta ja semestri sobivust. Vaikimisi on määratud praegune õppeaasta ja semester (joonisel p 3). Samal real saate otsingut kitsendada aine õppevormi (päevaõpe, sessioon õpe, täiendusõpe) määramisega.
  • Otsingutingimuste kitsendamiseks sisestage soovi korral ka ainekoodi või aine nimetuse osa. Kui jätate sisestusväljad tühjaks, kuvatakse otsingu tulemusel kõik määratud üksuse registreerimiseks avatud ained.

Ainete otsimiseks vajutage otsingutingimuste all nupule Otsi. Näidatakse kõiki otsingutingimustele vastavaid aineid (vt joonis). Leitud ainetele registreerumisest lugege vajadusel täpsemalt peatükist "Ainetele registreerumine".