Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Selle otsinguga saate otsida registreerumiseks aineid kõikide TÜs õpetatavate ainete hulgast. Võimalik on leida aineid nende ainekoodi ja nimetus järgi.

  • Määrake Otsi rippmenüüst aine järgi (joonisel p 1).
  • Määrake üksus, mille aineid soovite leida (joonisel p 2). Vaikimisi on määratud struktuuriüksus, mille õppija te olete.

Kui te aine omaniku üksust täpselt ei tea, jätke see määramata. Kui üksus on määramata, otsitakse ainekoodi või aine nimetuse osa kõikide ÕISis sisalduvate ainete hulgast. Kui üksus on määratud, otsitakse ainekoodi või aine nimetus osa ainult määratud üksusele kuuluvate ainete hulgast.

  • Kontrollige õppeaasta ja semestri sobivust. Vaikimisi on määratud praegune õppeaasta ja semester (joonisel p 3). Samal real saate otsingut kitsendada aine õppevormi (päevaõpe, sessioonõpe, täiendusõpe) määramisega.
  • Sisestage väljadele Ainekoodi osa või Aine nimetuse osa (joonisel p 4) ainekoodi või aine nimetuse osa.

Ainete otsimiseks vajutage nupule Otsi. Näidatakse kõiki otsingutingimustele vastavaid aineid (vt joonis). Ainekoodile vajutades (joonis p1) avaneb aine üldandmete trükiversioon ja aine nimetusele vajutades (joonis p 2) avaneb aine üldandmete vaatamise vorm

Leitud ainetele registreerumisest lugege vajadusel täpsemalt peatükist "Ainetele registreerumine".