Skip to end of metadata
Go to start of metadata
  • Õppekava valikute vormil on teil võimalik valida mooduleid aasta õppekavast, millel õpite. Kui õpite bakalaureuseõppes, siis ka kõrvaleriala tarvis teistest aasta õppekavadest. Lisaks saate vaadata oma õppetulemusi õppekava kontekstis.
  • ÕISi kaudu saavad õppekava mooduleid valida õppijad ise. Vajadusel saavad seda teha nende eest vastavate eriõigustega töötajad.
  • Sobivate tööülesannetega töötajad näevad ja saavad muuta õppijate valikuid õppekavas, reguleeritud on see eriõigustega.
  • Õppija valikuid õppekavas näeb ka õppija mingi õppekoha andmetesse lisatud juhendaja.
  • Enda õppekava valikute vormile minemiseks vajutage üld- ja õppekoha andmete vaatamise vormi ülaservas lingile Üliõpilase valikud õppekavas. Avaneb õppekava valikute vorm (vt joonis).
  • Vormil on kirjas selle õppekava andmed, mille järgi te õpite. Kui teil on mitu õppekohta, on vormil rippmenüü Õppekoht, millest saate määrata sobiva õppekoha.
  • Õppeaasta lingile vajutades avanevad teiega seotud aasta õppekava andmed ning selle moodulite ja ainete loetelu.

  • Moodulid võivad olla kohustuslikud või valitavad. Valikuid ei saa teha moodulite osas, mis on teie aasta õppekavas märgitud kohustuslikeks. Moodulite valikuvõimalused fikseerivad vastavate eriõigustega töötajad aasta õppekavades.

 

Õppekava valikute tegemine hõlmab lisaks järgmisi teemasid:


SEOTUD TEEMAD

Õppetöö tulemused õppekava kontekstis