Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iga õppija saab vaadata enda kohta käivaid andmeid. Õppijate andmeid näevad sobivate tööülesannetega töötajad, reguleeritud on see eriõigustega.

Õppijana saate enda andmeid vaadata, kui vajutate ÕISi pealehel lingile Isikuandmed. Avaneb teie üld- ja õppekoha andmete vaatamise vorm (vt joonis).

Õppekohti võib ühel õppijal olla ka mitu, nt eri õppeastmete, täiendusõppe õppija õppekoht jms. Kui teil on mitu õppekohta, siis sobiva õppekoha avamiseks tuleb vajutada õppekohtade alajaotuse all veerus Õppekava õppekava või täiendusõppeprogrammi nimetuse lingile.

Õppekoha andmetes on näha ka:

Doktorandina saate vaadata ja üles laadida enda atesteerimisega seotud dokumente.

Õppekoha põhi- ja kõrvalolekud tekivad vastavate korralduste sisestamise ja registreerimise järel. Kõik korraldused on lingitavad, nendele vajutades näete vastavate dokumentide sisu. Kõik teiega seotud korraldused on näha ka dokumentide alajaotuses.

  • Põhiolekute all on informatsioon teie vastava õppekoha tekke (immatrikuleerimine, eksternina sooritajaks määramine, külalisüliõpilasena ja väliskülalisüliõpilasena õppimaasumine, täiendusõppijaks arvamine, residentuuri arvamine jms), üleviimiste ja õppekoha lõppemise (eksmatrikuleerimine, eksternina lõpetamine jms) kohta.
  • Kõrvalolekute all on esitatud informatsioon teie akadeemiliste puhkuste, välismaal õppimise, külalisüliõpilasena õppimise, õppetoetuste määramise, õpingute pikendamise, õigusteaduskonna õppijatel õppekoha asukoha (Tallinn, Tartu, Pärnu või Kuressaare) ja rühma kuuluvuse (arstiteaduskond) kohta.