Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tunni- ja eksamiplaanide otsimine

Struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanidesse kuuluvate tundide vaatamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Tunniplaanid/Eksamiplaanid ja määrake Otsi rippmenüüst tunniplaani järgi (vt joonis). Kui soovite leida eksamiplaanidesse kuuluvaid tunde, määrake Otsi rippmenüüst eksamiplaani järgi.

 • Ekraanile kuvatakse õppeaine tundide otsinguvorm vastavalt kas tunni- või eksamiplaani järgi. 
 • Määrake tunni- või eksamiplaani omaniku üksus.
 • Määrake õppeaasta ja semester, vaikimisi on määratud praegune õppeaasta ja semester.
 • Rippmenüüs Tunniplaan (Eksamiplaan) (vt joonis) näidatakse seejärel kõiki valitud üksuse valitud semestriks vormistatud tunni- või eksamiplaane.

 • Määrake rippmenüüst sobiv plaan ning vajutage nupule Otsi. Ekraanile kuvatakse valitud plaani sisu ehk kõik plaanis sisalduvad tunnid (vt joonis).

Iga tunni- ja eksamiplaanis oleva tunni kohta esitatakse ekraanil järgmised andmed:

 • tunni liik
 • toimumisaeg (päev, kellaaeg, nädalad)
 • ainekood
 • aine nimetus
 • struktuuriüksuste tunni- ja eksamiplaanid, millega tund on seotud
 • toimumise koht
 • tunni omanik
 • rühm
 • piirarv
 • õppejõud

Detailne otsing tunni- või eksamiplaanist

Tunni- ja eksamiplaanis sisalduvate tundide detailsemaks otsinguks (nt kui soovite leida mingil kindlal õppenädalal toimuvaid tunde, mingi kindla õppejõu antavad tunde või mingis kindlas ruumis toimuvaid tunde) vajutage nupule Detailne otsing.

Avaneb detailse otsingu vorm, mille abil saate valitud plaanist tunde otsida lisaks akadeemilise kalendri õppenädalate (joonisel p 1), õppejõu (joonisel p 2), õppekeele ja toimumise koha (joonisel p 3) järgi.

Näiteks, kui soovite vaadata semestri tunniplaanist ainult mingil kindlal õppenädalal toimuvaid tunde, sisestage väljale Nädalad sobiv akadeemilise kalendri õppenädal.

Valitud tunni- või eksamiplaani vaatamine kalendris

Leitud tunni- või eksamiplaanis olevaid tunde saate vaadata õppenädalate kaupa kalendris.

Valitud tunni- või eksamiplaanist väljatrüki tegemine

Vajadusel saate plaanist teha ka väljatrüki.