1. Avada Outlook ja üleval menüüs vajutada "Tools" nupu peale.

  1. Open Outlook and click on "Tools" button

2. Valige menüüst "Accounts".

2. Click on the "Accounts" button.

3. Avanenud menüüst vajutada "Advanced".

3. Click on the button "Advanced".

4. Vajutage nupu peale "Delegates" seejärel pildil kuvatud + märki.

4. Click on the "Delegates" button top and the + symbol.

5. Tekstiribale kirjutage soovitud postkasti aadress ning vajutage all paremal nurgas olevale "Add" nupu peale. 

5. Type the shared mailbox address in the text box and then click on the "Add" button.

  • No labels