• 2020. aasta sügissemestri alguses tudengitele loodud uutele e-posti aadresside jaoks on algul seadistatud e-kirjade edasisuunamine tudengi isiklikule e-posti aadressile. Suunamise käigus jääb kiri alles ka ut.ee postkasti. Sellel lehel on lühijuhend, kuidas suunamist lõpetada (deaktiveerida).
 • When new email addresses were created for students in September 2020, automatic forwarding of emails to the student’s personal email address was configured. The email will also remain in the ut.ee mailbox after being forwarded. Below, you will find brief guidelines about how to turn off (deactivate) forwarding.

Sisukord / Contents


Teema/funktsioonJuhised / guidelinesEkraanipildid / Screen shots
1

Logi sisse e-posti veebikeskkonda / Log in to email web client 


2

Mine edasisuunamise seadistamise lehele / Go to the Forwarding page in Settings

 • Kui Sa ei satu mingil põhjusel otse edasisuunamise lehele, siis vali ülevalt hammasrattaga nupp.
 • Liigu valikule „Kuva kõik Outlook sätted“.
 • Vali avanenud menüüst „Edasisaatmine“

 • If you are not taken directly to the Forwarding page for some reason, click on the cog icon above.
 • Click on “View all Outlook settings”.
 • Select “Forwarding” from the menu

3

Suunamise lõpetamine / Turning off forwarding

 • Suunamise lõpetamiseks eemalda linnuke valiku „Luba edasisuunamine“ eest.
 • Vajuta muudatuste kinnitamiseks nuppu  „Salvesta“.

 • To turn off forwarding, uncheck the box for “Enable forwarding”.
 • Click on “Save” to confirm changes.

 • No labels