Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DirectAccess uuesti ühendamine

Resetting Directaccess connection

Kui te ei saa ülikooli veebilehtedele ligi, kuid muud veebilehed avanevad, siis tõenäoliselt on arvutis Directaccess ühendus vigane. Järgmiste juhiste abil saate DA ühenduse taastada.

If you cannot access University’s websites, but other websites open, then your computer’s Directaccess connection is probably malfunctioning. You can reset the connection by following the instructions below.

1. Avage alt paremalt arvutivõrkude loetelu, kõige üleval peaks olema Tartu Ülikool DA, vajutage sellele.

2. Avaneb uus aken, kus kõige üleval on Tartu Ülikool DA. Sellele vajutades tuleb nähtavale Disconnect nupp. Vajutage Disconnect ja oodake 5 minutit.

3. Peale Disconnect vajutamist ilmub samasse kohta Connect nupp, vajutage sellele. Oodake paar minutit, siis peaks ühendus toimima.

Kui antud juhised teie probleemi ei lahendanud, siis helistage arvutiabisse numbril +372 737 5500 või kirjutage arvutiabi üldmeilile arvutiabi@ut.ee.

1. Open the Wifi network list from bottom right, there should be Tartu Ülikool DA at the top of the list, click on it.

2. A new window opens up, where Tartu Ülikool DA is at the top. When you click on it, then Disconnect button should appear, click on that and wait for 5 minutes.

3. At the same spot, Connect button appears when you have disconnected the connection. Click on Connect and wait for a few minutes. If Directaccess says connected, then it should be working correctly.

If the instructions did not fix your problem, then call UT Helpdesk at +372 737 5500 or send an e-mail to UT helpdesk at helpdesk@ut.ee.

  • No labels