Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
E

Tartu Ülikooli põhiline e-posti lahendus on pilvepõhine Microsoft Office Exchange ja sellega seotud rakendus Outlook (vt. Microsoft Office 365)


Tip

Exchange Online e-kirjade lugemine veebis: http://kiri.ut.ee


Juhendid

Children Display
depth2