Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Tip
titleKustuta pärast lugemist

Arvutiabi juhendi koostamise juhised:

 • Arvutiabi juhend peab olema hea loetavusega
  • Loetavust tõstavad hästi liigendatud lõigud (sections) ja tabelid
  • Tabelitele lisa
 • Ingliskeelne osa lisatakse kahel viisil
  1. Ilma tabeliteta juhendil jaotatakse lehekülje lõigu Macro abil kaheks. Vasaskule kirjutatakse eesti keelne info ja paremale inglise keelne
  2. Kui kasutusel on tabelid, siis lisatakse ingliskeelne osa eestikeelsega samasse tabeli lahtrisse, eraldades tekstid Horizontal rule macroga
 • Artiklile tuleb lisada Macro info, mis kirjeldab juhendi olemust. Info juurde võib lisada viited olulistele teistele artiklitele
 • Tabeli vormistamine:
  • esimene rida tuleb värvida siniseks
  • üldjuhul on tabelil kolm sisuveergu - Teema või KKK, juhised, ekraanitõmmised
  • tabelile tuleb lisada numeratsioon (vastava tabeli automaatfunktsiooni abiga)
  • tabeli lahtrites olevate tekstide puhul tuleb üldjuhul kasutada loendi-funktsiooni
  • Tabeli 1. veerus olevad teemad, tuleb kasutada Heading 2 stiili, et teema jõuaks sisukorda
 • Tekstides tuleb võimalikult palju kasutada sõnadelt hüpertekstilist viitamist lisainfole
 • Eriteateadete ja rõhuasetuste jaoks tuleb kasutada Note - makrot - kollase taustaga tekst
 • Artikli alustamisel kasuta Warning makrot sisuga "Artikkel on väljatöötamisel"
 • Vt näiteks - Microsoft Teams ja KKK - Teamsi trikid ja nipid kasutamine / FAQ - Teams tips and tricksInfo

Arvutiabi juhendi alusvorm - siia lisas selgitus, milliseid juhised artiklist leida võib.


Warning

Artikkel on väljatöötamisel.


Table of Contents
styledecimal

TeemaJuhisedEkraanitõmmised
1

Oluline teema nr. 1

 • Juhis 1
 • Juhis 2