Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 1. Vali asukoht:  4-3.3 "Töötajaga seonduv kiri 2-9 "Personalitööalane kirjavahetus".
 2. Dokumendi liik: vali emeriteerumise avaldus (professor)
 3. Sisu: Taotlen emeriitprofessori nimetust ja soovin lõpetada oma töölepingu.
 4. Töötaja: sisesta töötaja
 5. Töölepingu viimane päev: vali kuupäev
 6. Olen töötanud TÜ-s vähemalt 10 a korralise professorina (või mind on enne 1.05.2019 vähemalt kahel korral valitud korraliseks professoriks), juhtivteadurina või uurija-professorina ja soovin igakuist emeriitprofessori tasu: vali rippmenüüst.
 7. Avaldus on esitatud enne 1.03.2020; emeriteerumine hiljemalt 28.02.2021 ja soovin ühekordset emeriteerumise tasu: vali rippmenüüst
 8. Kinnitaja(d), v.a finantsallika käsutajad: vaikimisi on täidetud tabelis rollid, kes avalduse kinnitama peavad. Lisa tabelisse vastava rolli juurde kinnitaja nimi.
 9. Automaatse suunamisringi käivitamine

  Automaatse suunamisringi käivitamiseks klõpsa "Salvesta ja käivita automaatne suunamisring". Süsteem teeb automaatsed suunamisülesanded kinnitajad tabelisse sisestatud töötajatele ja üksuse personaliarvestajale. Kui üksuse personaliarvestaja märgib oma ülesande tehtuks, läheb töötajale automaatne teade, et ta on lisatud emeriitprofessorite nimekirja.

...