Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Children Display

 1. Vali asukoht: 4-3.3 "Töötajaga seonduv kiri".
 2. Dokumendi liik: vali emeriteerumise avaldus (professor)
 3. Sisu: Taotlen emeriitprofessori nimetust ja soovin lõpetada oma töölepingu.
 4. Töötaja: sisesta töötaja
 5. Töölepingu viimane päev: vali kuupäev
 6. Olen töötanud TÜ-s vähemalt 10 a korralise professorina (või mind on enne 1.05.2019 vähemalt kahel korral valitud korraliseks professoriks), juhtivteadurina või uurija-professorina ja soovin igakuist emeriitprofessori tasu: vali rippmenüüst.
 7. Kinnitaja(d)
  1. Juhend sekretärile: täida tabel, kui sobivat rolli valikus pole, siis jäta see veerg tühjaks.
  2. Juhend, kui oled sisestaja ja avalduse esitaja: jäta tabel tühjaks.
 8. Suunamine
  1. Juhend sekretäridele:
   1. Vali salvestatud suunamiste alt vastavalt valdkonnale emeriitprofessori salvestatud suunamine
    Image Removed
    1. Kui avaldus on toodud paberil või allkirjastatud digitaalselt, siis kustuta suunamiste alt rida "Siia lisa taotleja"
     Image Removed
   2. NB! Personali arvestajate gruppi toimub automaatne suunamine.
  2. Juhend, kui oled sisestaja ja avalduse esitaja:
   1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" iseendale (see on ajutine lahendus, veebruari keskpaigast alates saab nupuga "Salvesta ja kinnita" koheselt oma kinnituse anda ja endale eraldi suunamist tegema ei pea)
   2. Suuna rolliga "Täitmiseks" tugitöötajale (sekretärile) kes teeb vastavalt emeriteerumise juhistele edasised suunamised. 
   3. NB! Personali arvestajate gruppi toimub automaatne suunamine.
Info

Sisuliste küsimustega pöördu: