Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1. Logida Gmaili sisse ja valida hammaasrattakujulise menüü pealt seaded.


2. Valida Kontod ja Importimine ja seejärel Lisa teine e-posti aadress.


3. Sisestada oma nimi ja emaili aadress ning vajutada Edasine toiming.


4. SMTP serveri aadressiks kirjutada smtp.office365.com, Pordi numbriks valida 25

Kasutajanimi on kujul kasutajatunnus@ut.ee. Parooli lahtrisse kirjutada oma ülikooli konto parool. Turvalisuse tüübiks valida TLS ning vajutada Lisa konto.


5. Seejärel tuleks logida oma ülikooli postkasti sisse ja sisestada sealt saadud kinnituskood allolevasse aknasse.


6. Nüüd on ülikooli konto gmaili lisatud ja uut kirja kirjutades saab valida millise aadressi alt kirja välja saata.