Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Meililistid – info

Page Tree
rootListidMeililistid
sortcreation

Info

Meililisti haldusliides SYMPA:  https://lists.ut.ee/

Lisainfo või probleemide korral võtta ühendust arvutiabi@ut.ee, 5500 või listmaster@lists.ut.ee.

Esimese tegevusena tuleb oma meiliaadress siduda meililistitarkvara SYMPAga, sest suurem osa SYMPA kasutajaliidese võimalustest nõuab parooliga sisenemist.

...

Listidesse kirjutamisel kehtivad üldised viisakusreeglid ja interneti etikett. Sama kirja saab saata kuni 3 erinevasse listi korraga. Ristpostitamise piirang tuleneb sellest, et paljud inimesed võivad olla mitme meililisti tellijad ja sama info jõuaks nendeni erinevate meililistide kaudu palju kordi, risustades asjatult postkasti.

Failide saatmisel meili teel tuleks järgida tava, et mitte lisada kirjale suuri faile, vaid riputada need üles internetti ning meili teel saata, vaid viide failidele.

...