Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kliendi seadistamine

Client configuration

1. Avage


Note

Please find the English version here: OpenVPN via iOS.


Table of Contents

OpenVPN seadistamine

 1. Avage veebilehitseja (nt Safari) ja avage veebileht https://tunnel.ut.ee. Sisestage lahtritesse Tartu Ülikooli kasutajatunnus ja parool. Valige rippmenüüst Login ja vajutage nupule 
Go.1. Open a web browser (i.e Safari) and go to https://tunnel.ut.ee. Enter your university username and password. Select Login from the drop-down menu and click on 
 1. Go.
2. 3.
 1. Vajutage lingile OpenVPN Connect for iOS. Lingile vajutamine avab App Store ja võimaldab paigaldada õige rakenduse.

  Image Modified

2. Click on OpenVPN Connect for iOS. Clicking on the link will open App Store and allow You to install the correct application.

Image Removed

4.
 1. Vajutage nupule Get rakenduse paigaldamiseks või Open rakenduse avamiseks, kui see on juba paigaldatud.

  Image Modified

3. Click Get to install the application or Open to open it if it is already installed.
Image Removed

 1. Pärast rakenduse paigaldamist, laadige alla teie konto jaoks eelseadistatud profiil https://tunnel.ut.ee aadressilt kasutades linki 

Yourself (user-locked profile).

Image Removed

4. After installing the application, download the user locked profile from the https://tunnel.ut.ee site. Click on the 
 1. Yourself (user-locked profile)

  link
 1. .

  Image Modified

5. 6.
 1. Pärast profiili alla laadimist avage see OpenVPN rakendusega. Selleks vajuta Copy to OpenVPN valikule.

  Image Modified

5. After downloading the profile, open it with the OpenVPN application. To do that, click on Copy to OpenVPN.

Image Removed

 1. Vajuta profiili kirje all nupule Add

.

Image Removed

6
 1. .

Click Add  under the profile details.
 1. Image Modified

7. 8.
 1. Vajuta Add ekraani ülemises servas.

  Image Modified

7. Click Add in the top-right corner.

Image Removed

 1. Ühenduse loomiseks vajuta märgitud nupule.

  Image Modified

8. To establish a connection, click on the marked button.

Image Removed

9. 10.
 1. Sisesta oma ülikooli konto parool ja vajuta OK.

  Image Modified

9. Enter the password for your university account.

Image Removed

11.
 1. Kui rakendus küsib luba ühenduse loomiseks, vajutage Yes.

  Image Modified

10. When the application asks for permission to establish a connection, click Yes.

Image Removed

 1. VPN ühendus on nüüd loodud ja peaks avanema järgmine vaade.

  Image Modified

11. The connection is now established and you should see the following details.

Image Removed

VPN ühenduse katkestamine

 1. Ühenduse katkestamiseks ava OpenVPN rakendus ja vajuta rohelisele nupule

.

Image Removed

Disconnecting the VPN connection

To disconnect an active VPN connection open the OpenVPN application and click the green button
 1. .

  Image Modified