Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

NB! Vaikimisi Exchange server aliaste alt meile välja saata ei luba. Kui on soov saata kirju välja mõnu muu nime alt, tuleks kõigepealt ühendust võtta Exchange administraatoritega.

...