Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lisadomeenid võimaldavad ühelt kontolt mitmeid domeene kontrollida. Lisadomeen lingib uue domeeninime Teie konto public_html (dokumendi juurkaust) kataloogi alamkataloogi ning seejärel paigutab oma failid samasse alamkataloogi. Seda käitumist on võimalik muuta.

Lisadomeeni loomine

  • Sisestage New Domain Name tekstiaknasse uue lisadomeeni nimi. 
  • Sisestage dokument root tekstiaknasse kataloog lisadomeeni failide jaoks. 
  • Sisestage ja kinnitage uus parool vastavates tekstiakendes. 
  • Vajutage Add Domain.

...