Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Sisesta masina hostinimi või IP aadress " Host"  tekstiaknasse.

NB!

  • Tekstiaknasse on võimalik sisestada täielik domeeninimi (FQDN) või IP aadress.
  • Metamärgina on võimalik kasutada protsendimärki (%). Näiteks juurdepääsu võimaldamiseks kõigilt aadressitele, mis algavad 192.168.0, sisestage 192.68.0.%.
 • Klõpsake " Add Host".

Serverile andmebaaside ligipääsu keelamine

 • Klikkige punasele x-ikoonile () hostinime või IP kõrval.
 • Vajutage "Yes".