Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Panel
titleTeate sisu

Kirja saatja: sissestumine@ut.ee

Kirja pealkiri: Teade seoses vastuvõtuga uuele õppekavale / Announcement about admission

Sisu:

Olete kinnitanud õppima tuleku Tartu Ülikooli õppekaval Informaatika (2476), samas on Teil kehtiv õppekoht õppekaval Õigusteadus (2458). Juhime tähelepanu, et Tartu Ülikoolis ei saa õppida samal ajal kahel erineval õppekaval (vt TÜ ÕKE p 28 ja 150.7) ning seetõttu Teid eksmatrikuleeritakse praeguselt õppekohalt. Kui soovite jätkata õpinguid õppekaval Õigusteadus (2458), võtke koheselt ühendust vastuvõtutalitusega (sisseastumine@ut.ee, tel 737 5625).

--

You have confirmed your interest to take up studies in the study programme of Computer Science (2476), yet you are currently enrolled as the student of another study programme – Law (2458). Please note that at the University of Tartu students cannot be enrolled simultaneously in two study programmes (Study Regulations, clauses 28 and 150.7). This is the reason why you will be deleted from the programme you are currently enrolled.

If you are interested in continuing in the study programme of Law (2458), please immediately contact the Admissions Office either by e-mail (sisseastumine@ut.ee) or by phone (+372 737 5625).

...