Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip

Akadeemilisel puhkusel olles on võimalik registreeruda:

  • sügissemestriks ainetele, kui akadeemiline puhkus lõpeb enne 01.10
  • kevadsemestriks ainetele, kui akadeemiline puhkus lõpeb enne 01.03

Pärast õppeainele registreerumise tähtaega akadeemiliselt puhkuselt naasnud või vaba õppekoha täitnud üliõpilane registreeritakse üliõpilase soovil õppekava haldavas valdkonnas, instituudis või kolledžis õppeainetele nädala jooksul akadeemilise puhkuse lõppemisest või õppekoha täitmisest arvates.