Child pages
  • Miks mu arvuti ei käivitu?

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Põhjuseid, miks arvuti ei käivitu, võib olla palju ja tihtipeale on väga vähe vihjeid mis võiks viga olla. Tüüpiline sümptom on et "miski ei tööta". Siin juhendis on ära toodud mõned sammud, mida tasub proovida, et oma arvuti jälle tööle saada.

Table of Contents

Mida kontrollida enne arvutiabisse helistamist

...

Ülikooli arvutiabi vastab tööpäeviti kl 8-17 18 telefonil 737 5500.

Abi saab küsida ka e-posti teel, saates kirja aadressile arvutiabi@ut.ee. Kirjas palume märkida oma nime, struktuuriüksuse (teaduskonna, eriala) ja kindlasti ka kontaktelefoni, millel teiega ühendust saab võtta ning võimalikult täpselt kirjeldada oma probleemi.