Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents
stylesquare
printablefalse

Ühendumine eduroam'i (Windows Vista)

1. Avage oma arvuti startmenüüst võrguühenduste aken Start -> Connect To
2. Avanenud aknas valige Set up a connection or network

Image Modified

3. Valige Manually connect to a wireless network

Image Modified

4. Täitke väljad nagu on näidatud joonisel

Image Modified

5. Valige Change connection settings

Image Modified

6. Avanenud sätete akna Security lahtri alt valige PEAP Settings...

Image Modified

7. Eemaldage linnuke Validate server certificate ja vajutage EAP-MSCHAP v2 Configure...

Image Modified

8. Eemaldage linnuke kastist nagu joonisel näha

Image Modified

9. Sulgege kõik sätete aknad vajutades OK

Sellega on eduroam levi seadistatud.

Esmakordselt eduroam levisse sattumisel ilmub teie arvuti alumisse paremasse nurka infoaken, millel peate klikkama

Image Modified

Avanenud autentimisaknasse kirjutage oma kasutajatunnus

...

kujul kasutajanimi@ut.ee

...

 ja parool, domeenilahter jätke tühjaks

Image Modified

Edaspidi ühendub teie arvuti eduroam leviga automaatselt.

Connecting to eduroam (Windows Vista)

1. Open

...

your Start menu

...

 and click

...

on Connect To.

2. In the window, that just opened, click

...

on Set up a connection or network.

Image Modified

3. Choose

...

to Manually connect to a wireless network.

Image Modified

4. Fill in the fields as shown on the next image.

Image Modified

5.

...

Choose Change connection settings.

Image Modified

6. In the properties window, that just opened, click on

...

the Security

...

tab and open

...

the PEAP Settings.

Image Modified

7. Uncheck the

...

 Validate server certificate

...

 option and click

...

on EAP-MSCHAP v2 Configure.

Image Modified

8. Uncheck the option as shown on the image below.

Image Modified

9. Close all the settings windows by

...

clicking OK.

You have successfully configured eduroam!

When connecting for the first time, your computer will display a pop-up notification in the bottom-right corner of the screen. Click on it to enter your credentials.

Image Modified

Enter your University of Tartu username followed by @ut.ee

...

 in the User name

...

 field (see image below) and your password in

...

the Password

...

 field. Do not enter anything in

...

the Logon domain

...

 field.

...

Click OK

...

 to connect. 

Image Modified

In the future, your computer will automatically connect to

...

the eduroam

...

 network.