Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

VPN ühenduse seadistamine

Setting up the VPN connection

1. Avage aadress https://tunnel.ut.ee

2. Sisestage lahtrisse Username oma Tartu Ülikooli kasutajatunnus.

2. Enter the username of your University of Tartu account in the Username field.

3. Sisestage lahtrisse Password oma Tartu Ülikooli parool.

3. Enter the password associated with your account in the Password field.

4. Vajuta nupule Go.

4. Press Go.

5. Vajuta lingile click here to continuelingile OpenVPN Connect for Mac OS X, et laadida arvutisse VPN ühenduse paigaldamiseks mõeldud pakett.

5. Click on the link that says click here to continueOpenVPN Connect for Mac OS X, to download the installer for your device.

6. Käivita arvutisse laetud paigalduspakett ja teosta paigaldus.

6. Launch the installer and follow the instructions on the screen.

VPN ühenduse loomine

 1. Ühenduse loomiseks peab arvutisse olema paigaldatud OpenVPN Connect tarkvara.
 2. Ühenduse loomiseks mine aadressile https://käivitage OpenVPN tarkvara, kella juurde ilmub vastav ikoon.
 3. Tehes ikooni peal parema hiireklahviga klõpsu, avaneb menüü, kust tuleb valida tunnel.ut.ee > Connect...
  Image Added
 4. Sisesta Username ja Password ridadele vastavalt oma kasutajatunnus ja parool.
 5. Vajuta nupule GoConnect.

Establishing a VPN connection

 1. To establish a VPN connection, you need to have OpenVPN Connect software installed on your computer.To establish a connection, go to 
 2. https://Launch the OpenVPN Connect software, an icon will appear at the notification area.
 3. Right click on the icon, choose tunnel.ut.ee and then Connect...
  Image Added
 4. Enter your username and password 
 5. Click on the button that says GoConnect.

VPN ühenduse katkestamine

 1. Aktiivse VPN ühenduse katkestamiseks mine aadressile https://tunnel.ut.eekatkestamiseks tehke OpenVPN ikoonil parem klõps.
 2. Vajuta nuppu Disconnect.

Disconnecting the VPN connection

 1. To disconnect an active VPN connection, go to https://tunnel.ut.ee right click on the OpenVPN icon.
 2. Click Disconnect.