Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Table of Contents
maxLevel4
minLevel4

E-kirjadele automaatse vastamise teenus.

Juhendis käsitletakse e-kirjadele automaatse vastuse saatmist (näiteks puhkuse ajal) kolmel juhul:

1. Teie e-posti kliendiks on Microsoft Outlook ning omate Microsoft Exchange'i kontot. Juhend baseerub versioonil Outlook 2007, varasemate versioonide puhul võib olla väikesi erinevusi.
2. Loete kirju OWA veebikeskkonnas. Juhend eeldab, et keskkonda kasutatakse brauseriga Internet Explorer.
3. Käibel on mõni muu lahendus kirjade lugemiseks (SquirrelMail veebikeskkond, Mozilla Thunderbird jne).

Soovituslike automaatvastuse vormidega saab tutvuda siin.

Anchor
outlook
outlook

Automaatvastuse seadistamine Microsoft Outlook'is

1. Valige menüüst "Tools" jaotis "Out of Office Assistant...".
2. Avaneb järgnev aken. Märgistage rida "Send Out of Office auto-replies" ning täitke allpool olevad väljad vastavalt vajadusele. Sakk "Inside My Organization" tähendab vastust, mis läheb @ut.ee lõpulistele aadressidele, "Outside My Organization" all olev vastus saadetakse kõigile ülejäänud kirjadele (märgistage linnukesega "Auto-reply to people outside my organization"). Kui märgistate rea "Only send during this time range:", siis saadetakse vastuseid ainult märgitud ajavahemiku jooksul:

Anchor
owa
owa

Automaatvastuse seadistamine owa.ut.ee's

1. Avalehe parempoolses ülanurgas klõpsake nupule "Options".
2. Avanenud lehel valige vasakpoolsest menüüst jaotis "Out of Office Assistant":

 

3. Märgistage rida "Send Out of Office auto-replies". Vajadusel saate määrata vastuste saatmise ajavahemiku märgistades rea "Send Out of Office auto-replies only during this time period:" ning valides allpool vajaliku ajavahemiku:

4. Täitke allpool olevad väljad, ülemisse kirjutatav teade saadetakse automaatselt @ut.ee lõpulistele aadressidele, alumisse kirjutatu kõigile ülejäänutele. Võimalik on määrata ka variant, kus vastus läheb ainult teie kontaktide nimekirjas olevatele isikutele ("Send Out of Office auto-replies only to senders in my Contacts list").

Anchor
mailhost
mailhost

Automaatvastuse seadistamine ja kirjade edasisuunamine mailhost.ut.ee's

Antud juhend sobib puhkuseteate seadistamiseks ka neile, kes kasutavad eraldiseisvat meiliprogrammi, näiteks Thunderbirdi.

  1. Avage brauser ning kirjutage aadressireale https://mailhost.ut.ee/.
  2. Logige sisse kasutades oma ülikooli kasutajatunnust ja parooli.
  3. Avanenud lehel valige paremast nurgast "Seaded/Settings".
  4. Valige "Filtrid/Filters". Vanemat tüüpi postkastide kasutajaid suunatakse seepeale puhkuseteate seadistamise lehele (punkt 5), uuemate postkastide kasutajatel avaneb filtrite seadistamise leht (punkt 6).
  5. Kirjutage vastavasse lahtrisse oma puhkuseteade ning aktiveerige see.
  6. Esmakordsel kasutamisel ei pruugi ühtegi kasutajaga seotud filtrit olla, mille peale pakub Roundcube valikuvõimalust kasutada vaikefiltreid (Use default filters). Kui filtrid kasutusele võetud, siis valige vasakult menüüst "out-of-office/puhkuseteade", kirjutage vastavasse lahtrisse oma puhkuseteade, vajadusel valige kõik aliased, millele saadetud kirjadele puhkuseteatega vastata ja seejärel aktiveerige filter.