Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Table of Contents
minLevel2


Sissejuhatus

Tartu Ülikoolis on olemas võimalus hoida oma isiklikke ja ka struktuuriüksuse faile võrgukettal. Ligipääs võrguketastele on piiratud parooliga ja seal olevaid andmeid varundatakse kord ööpäevas.

Isiklik võrguketas on oma kasutajatunnuse nimeline ja võetakse domeeni logides külge automaatselt tähega H:. Osakonna võrguketas on enamasti struktuuriüksuse tähise nimeline.

Ligipääs võrguketastele on piiratud ülikooli sisevõrguga, kuid VPN ühenduse abil on võimalik ligi pääseda ka väljaspoolt Tartu Ülikooli hooneid.

Introduction

You can store Your documents on a personal or a department networks share. Access to network shares is restricted with a password and backups are made once every 24 hours.

A personal network share is named and is connected automatically when logging in to a domain computer. The personal network share is marked as disk H:. A department network share is usually named after the department.

Access to network shares is restricted to the internal network of the university. You can access the network shares using VPN when away from the campus.


Info
Isikliku võrguketta käsitsi külge võtmiseks tuleb järgnevates juhendites kasutada serveri aadressina \\pohl.ut.ee\kasutajatunnus


Info
Struktuuriüksuse võrguketta käsitsi külge võtmiseks tuleb järgnevates juhendites kasutada serveri aadressina \\kivi.ut.ee\struktuuritähisInfo
Personal network shares should be connected using the following address: \\pohl.ut.ee\username


Info
Department network shares should be connected using the following address: \\kivi.ut.ee\department


Windows

Võrguketta lisamiseks ava Computer/This PC ja klõpsa üleval olevas Computer menüüs Map network drive peale.

Juhul kui Computer/This PC aken ei kuva Map network drive nuppu vajutage klaviatuuril korra klahvi Alt.

Seepeale avaneb järgmine aken:

Drive väli on loodava võrguketta tähis. Tähise võib valida omal valikul kõige meelepärasema. Kindlasti peab täitma Folder välja, mis viitab võrguketta asukohale serveris.

Kindlasti tuleb teha linnuke "Reconnect at logon" ette kuna vastasel juhul arvutit taaskäivitades ketast uuesti külge ei võeta ja kogu protsessi tuleb korrata.

Pärast Finish nupu klõpsamist võidakse küsida kasutajanime ja parooli. Tunnused on samad mis ülikooli muudes süsteemides ehk nn. e-posti omad.

NB! Kasutajatunnus tuleb sisestada kujul domenis\kasutajatunnus.

Nt:  \\kivi.ut.ee\ ning oma struktuuriüksuse nime lühend. Vaata ka: Struktuuritabel

Anchor
mac
mac

Mac OS X

Mac OS X'is tuleb võrguketta lisamiseks avada Finder ja valida Go menüüst Connect to Server...

Edasi tuleb sisestada Server Address väljale kodukataloogi haakimiseks smb://pohl.ut.ee ja struktuuriükuse ketta haakimiseks smb://kivi.ut.ee

Kasutajatunnus ja parool on samad mis ülikooli teistes teenustes.

NB! Kasutajatunnus tuleb sisestada kujul DOMENIS\kasutajanimi

Vali sobiv võrguketas mida ühendada. Tavaliselt on võrguketta nimeks kas oma struktuuriüksuse tähis või isiklik kasutajatunnus.

Ligipääs väljastpoolt ülikooli

Ülikooli võrgukettad on ligi pääsetavad ka väljastpoolt ülikooli, näiteks kodust või kohvikust. Selleks tuleb kasutada VPN-ühendust.

VPN ühenduse kasutamine annab teile võimaluse kasutada turvaliselt ülikooli võrgu siseteenuseid nagu näiteks jagatud võrguketaste külge haakimine või printimine.

VPN ühendust võite kasutada ka TÜ võrgus olles (kui te ei ole kindlad antud lokaalvõrgu turvalisuses), mitte ainult väljastpoolt TÜ võrku.

Vaata: VPN ühenduse seadistamine

NB! Muudatused raud.ut.ee serveris

11.10.2013 vahetati raud.ut.ee uuema serveri vastu välja, kus on rohkem ruumi.

Uuem server on ühendatud DOMENIS.UT.EE domeeni, seetõttu võib teie arvuti teilt uuesti parooli ja kasutajanime küsida.

Kui raud.ut.ee ketastel küsitakse uuesti kasutajanime ja parooli, siis tuleks kasutajanimi kirjutada kujul DOMENIS\kasutajanimi, 
ehk nii:

Kui teie parool ei tööta, siis esmalt vahetage see https://passwd.ut.ee/ lehel.

Kui eelmises serveris oli kogu kettaruum jagatud kõigi osakonnaketaste vahel, siis uues serveris on igal osakonnal omaette ruum. Kui ruumi on juurde vaja, võtke ühendust arvutiabiga.

OS X ehk Apple arvutite kasutajad peaksid kasutama koduserverina smb://pohl.ut.ee/, kui see ei tööta, tuleks esmalt arvutile restart teha. 

TÜ failiserverid

Tartu Ülikooli failiserverid on:

 • kivi.ut.ee (193.40.15.177) - struktuuriüksuste kataloogid
 • pohl.ut.ee (193.40.5.51) - kodukataloogid
 • lotte.ut.ee (193.40.5.218)
 • gustav.ut.ee (193.40.5.5)
 • andres.ut.ee (193.40.5.116)
 • dolph.ut.ee (193.40.5.142)
 • albert.domenis.ut.ee (172.17.0.70)
 • gorgo.domenis.ut.ee (193.40.5.126)
 • aura.domenis.ut.ee (193.40.35.33)
 • eeva.domenis.ut.ee (193.40.5.129)
 • nk.domenis.ut.ee (172.26.0.18) - Narva Kolledž

Võrguketaste nimekirja ja nende jaotust failiserverite vahel näeb SIIT

Windows

To map a network drive, open Computer/This PC and click on Map network drive at the top part of the window. Alternatively, you can right-click on This PC and choose Map network drive in the drop-down menu.

This opens another window:

Drive lets you designate a letter for the network drive. You can choose another drive letter, but it is not necessary. Folder field has to be filled - this indicates the location of the network drive in the server.

Tick Reconnect at sign-in so the process doesn't have to be done again after a restart.

After you've clicked finish, credentials are required. Use the same credentials you use to log into OIS.

PS! Write your username in the form of domenis\username.
Mac OS X

In Mac OS X you have to open Finder, choose Connect to Server... from Go menu.

Write smb://pohl.ut.ee to add your personal drive or smb://kivi.ut.ee to add your structural unit's drive into the Server Address field.

Use the same credentials you use to log into other UT services.

PS! Write your username in the form of domenis\username.

Choose the network drive that you need to connect to.

Accessing network drive outside of UT's network

UT's network shares are accessible outside of UT's network i.e. home network. For that, VPN connection must be used.

VPN connection provides you access to use internal UT services like accessing network shares or printing.

Instructions on setting up VPN are found here: Setting up VPN