Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Siit lehelt leiab juhendid Tartu Ülikooli kasutajakonto, parooli ja muude isikuga seotud teemade kohta.