Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Valikvastustega küsimuste ja küsimuse, mis puudutab soovitusi tulevastele õppijatele, tulemused on kättesaadavad ülikooli liikmeskonnale õppeinfosüsteemis vastava õppeaine ainekava lehel alates järgneva semestri algusest kahe nädala möödudesüks päev pärast semestri arvestuslikku lõppu.


Info

Tagasiside tulemused on nähtavad laiemale kasutajateringile 2011/12 õa. sügissemestri ainekavadest alates.

...