Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ÕISi kaudud taotletud õppetoetuse või stipendiumi määramata jätmisest teavitatakse taotluse esitanud õppijaid kevadsemestril 2025. märtsil ja sügissemestril 2025. oktoobril. Teile saadetakse elektronteadete postkasti ja teie kontaktandmetes kirjas olevatele e-posti aadressidele automaatne teade, mille pealkirjaks on õppetoetuse/stipendiumi liik ja mittemääramine nt Tulemusstipendiumi mittemääramine.

...