Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Kontrollige õppeaasta ja semestri sobivust. Vaikimisi on määratud praegune õppeaasta ja semester (joonisel p 3). Samal real saate otsingut kitsendada aine õppevormi (päevane õpe, avatud ülikooli õpepäevaõpe, sessioonõpe, täiendusõpe) määramisega.
  • Sisestage väljadele Ainekoodi osa või Aine nimetuse osa (joonisel p 4) ainekoodi või aine nimetuse osa.

...