Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info


Excerpt

Akadeemiline kalender on õppetöös oluliste kuupäevade ja õppenädalate jälgimiseks.


...