Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ühendumine eduroam'i (Windows Vista)

1. Avage oma arvuti startmenüüst võrguühenduste aken Start -> Connect To
2. Avanenud aknas valige Set up a connection or network

Image Added

3. Valige Manually connect to a wireless network

Image Added

4. Täitke väljad nagu on näidatud joonisel

Image Added

5. Valige Change connection settings

Image Added

6. Avanenud sätete akna Security lahtri alt valige PEAP Settings...

Image Added

7. Eemaldage linnuke Validate server certificate ja vajutage EAP-MSCHAP v2 Configure...

Image Added

8. Eemaldage linnuke kastist nagu joonisel näha

Image Added

9. Sulgege kõik sätete aknad vajutades OK

Sellega on eduroam levi seadistatud.

Esmakordselt eduroam levisse sattumisel ilmub teie arvuti alumisse paremasse nurka infoaken, millel peate klikkama

Image Added

Avanenud autentimisaknasse kirjutage oma kasutajatunnus kujul kasutajanimi@ut.ee ja parool, domeenilahter jätke tühjaks

Image Added

Edaspidi ühendub teie arvuti eduroam leviga automaatselt.

Connecting to eduroam (Windows Vista)

1. Open your Start menu and click on Connect To.

2. In the window, that just opened, click on Set up a connection or network.

Image Added

3. Choose to Manually connect to a wireless network.

Image Added

4. Fill in the fields as shown on the next image.

Image Added

5. Choose Change connection settings.

Image Added

6. In the properties window, that just opened, click on the Security tab and open the PEAP Settings.

Image Added

7. Uncheck the Validate server certificate option and click on EAP-MSCHAP v2 Configure.

Image Added

8. Uncheck the option as shown on the image below.

Image Added

9. Close all the settings windows by clicking OK.

You have successfully configured eduroam!

When connecting for the first time, your computer will display a pop-up notification in the bottom-right corner of the screen. Click on it to enter your credentials.

Image Added

Enter your University of Tartu username followed by @ut.ee in the User name field (see image below) and your password in the Password field. Do not enter anything in the Logon domain field.
Click OK to connect. 

Image Added

In the future, your computer will automatically connect to the eduroam network.