Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ÕISi elektronteadete postkast on üks ülikooli ametlikest üliõpilaste teavitamise vahenditest.

Kõik ÕISi kaudu saadetud teated saadetakse õppija elektronteadete postkasti ja õppija kontaktandmetes olevale e-posti aadressidele.

Teadete saatmise ja automaatselt saadetavate teavituste kohta saab täpsemalt lugeda järgmistest teemadest:

  • No labels