Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eksamitele (arvestustele) ja korduseksamitele registreerumist reguleerib õppekorralduseeskiri. Selgitused vastavate õppekorralduseeskirja punktide kohta leiate õppijate kodulehelt.

On kahte liiki eksameid ja arvestusi.

Kui aine eksamile pääsemise tingimused on täitmata, on õppejõul võimalik keelata õppijal eksamil osalemine. Eksamile registreerimist võib piirata ka see, kui minimaalne punktide kogusumma hindamisele pääsemiseks on täitmata.