Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Doktorandina saate menüüpunkti Avaldused all vaadata ja lisada ÕISi oma individuaalplaani ja lisasid ning atesteerimise aruandeid.

Uue individuaalplaani või atesteerimise dokumendi lisamine

Uue individuaalplaani või atesteerimise aruande lisamiseks vajutage Avaldused lehel plokis Individuaalplaan ja atesteerimise aruanne lingile Avaldus / Doktorandi individuaalplaan ja atesteerimise aruanne (vt joonis). Avaneb uue dokumendi lisamise vorm, millele kuvatakse info dokumendi esitamise tähtaegade kohta ja link selgitava info saamiseks ülikooli kodulehele (joonisel p 1).


Dokumendi esitamiseks valige rippmenüüst õppekoht (joonisel p 1) ja rippmenüüst doktorandi individuaalplaani faili liik (joonisel p 2) dokumendi liik, mida lisada soovite.


Doktorandi individuaalplaani faili liigi rippmenüüsse kuvatakse ainult need dokumendi liigid, millega ei ole seni veel faile üles laaditud.


Faili lisamiseks lohistage sobiv fail katkendliku joonega määratud alale (joonisel p 1). 

 

Üles laetava faili maksimaalne lubatud suurus on 10.00 MB ja võimalikud laiendid:  asice, bdoc, ddoc, docx, doc, jpg, odt, pdf, png, pptx, rtf, xlsx.

Kui faili suurus on suurem või faili tüüp ei ole lubatud, kuvatakse veateade: Mitte toetatud manus: "Siin_ma_olen" (video/mp4 1189.52 MB), kus jutumärkides on üleslaetava faili nimi ja sulgudes faili tüüp ning suurus. Uue faili laadimiseks tuleb veateade sulgeda ristist.

Soovides üles laadida mitu faili nt atesteerimisaruanne, seni valminud doktoritöö käsikiri, juhendamispäevik vms, palun vormistage failidest üks digikonteiner ja laadige üles digikonteiner.


Palun veenduge õige faili üleslaadimises, selleks kuvatakse teile faili nimetus ja maht (vt joonis). Vajadusel vajutage faili eemaldamiseks ristikesele (joonisel p 1)


Dokumendi esitamiseks valige rippmenüüdest õppekoht ja dokumendi liik, laadige üles fail ning vajutage nupule Esita (vt joonis).


Esitatud dokument registreeritakse automaatselt Tartu Ülikooli dokumendihalduse infosüsteemis.


Tähelepanu!

Esitatud dokumenti ei ole võimalik kustutada.


Uue dokumendi lisamise katkestamiseks vajutage nupule Katkesta (vt joonis).

Esitatud faili välja vahetamine


ÕIS2 keskkonnas esitatud dokumendi muutmiseks vajutage plokis Aktiivsed dokumendid lingile Avaldus / Doktorandi individuaalplaan ja atesteerimise aruanne. Avaneb dokumendi vaatamise ja muutmise vorm. Esitatud faili välja vahetamiseks vajutage nupule Muuda dokumenti (vt joonis).


Valige fail või lohistage see punktiirjoonega tähistatud alale (joonisel p 1) ja vajutage nupule Esita (joonisel p 2).

Varem esitatud dokumentide vaatamine ja alla laadimine


Plokis Individuaalplaan ja atesteerimise aruanne näete ja saate alla laadida juba esitatud dokumente ja atesteerimise otsuseid (vt joonis).  Dokumendi juures on infona ära toodud dokumendi liik, lisamise õppeaasta ja semester, dokumendi nimi,  lisamise aeg (joonisel p 1). Dokumendi alla laadimiseks vajutage alla laadimise ikoonil (joonisel p 2).

  • No labels