Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ainekava nupu info


Ainekava nupul (vt joonis) kuvatakse informatsioon õppeaasta (nt 18/19), semestri (sügissemester = S; kevadsemester = K), õppevormi (PÕ = päevaõpe, SÕ = sessioonõpe, Täiendõ = täiendusõpe) kohta, nt 18/19 S PÕ.

  • Kui ainet õpetatakse mitmel semestril, vormistatakse ainele osadega ainekavad ning sellisel juhul kajastab ainekava nupp informatsiooni ka osa ja osa eest saadavate ainepunktide kohta, nt 18/19 S PÕ 1.osa 3 EAP.
  • Ainekava nupul võib olla viide üksusele, mille õppijatele ainekava on vormistatud, nt 18/19 K PÕ LT.
  • Ainekava võib olla ingliskeelne, sellele viitab ainekava nupul tähis Eng, nt 18/19 S PÕ Eng.

Ainekava vaatamise vormil ning õppeainete üldandmete vaatamise vormil on ruumi viiele ainekava nupule. Kui ainekavu on tehtud rohkematele õppeaastatele ja semestritele, tuleb nende vaatamiseks vajutada nupule Kuva varasemaid (vt joonis).

Syllabus button information


The syllabus button (see Figure) displays information on the academic year (e.g. 18/19), semester (autumn semester = A; spring semester = S), form of study (regular, block mode, continuing education, e.g. 18/19 A regular.

  • If the course is taught in several semesters, syllabuses are presented in parts, and then the syllabus button also provides information about the parts and the credit points given for the part, e.g. 18/19 A regular part 1 3 ECTS.
  • The syllabus button button can include a reference to the structural unit for the learners of which the syllabus is meant, e.g. 18/19 S regular LT.
  • If the syllabus is in English, it is shown by the Eng sign on the syllabus button, e.g. 18/19 A regular Eng.

The forms for viewing the syllabus and for viewing the general information on the course display latest five syllabuses. To view more syllabuses, click the Display earlier button for viewing them (see Figure).