Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ainekava link (vt joonis) sisaldab informatsiooni õppeaasta (nt 15/16), semestri (sügissemester = S; kevadsemester = K), õppevormi (PÕ = päevaõpe, SÕ = sessioonõpe, Täiendõ = täiendusõpe) kohta, nt 15/16 S SÕ.

  • Kui ainet õpetatakse mitmel semestril, vormistatakse ainele osadega ainekavad ning sellisel juhul kajastab ainekava link informatsiooni ka osa ja osa eest saadavate ainepunktide kohta, nt 15/16 S PÕ 1.osa 3 EAP.
  • Ainekava lingis võib olla viide üksusele, mille õppijatele ainekava on vormistatud, nt 15/16 K SÕ LT.
  • Ainekava võib olla ingliskeelne, sellele viitab ainekava lingis tähis Eng, nt 15/16 S PÕ Eng.

Ainekava, millel parasjagu olete, eristub teistest ainekava linkidest tumedama tausta poolest.

Ainekava vaatamise vormi alaservas on ruumi kuue õppeaasta ainekava linkidele. Kui ainekavu on tehtud rohkematele õppeaastatele ja semestritele, on varasemate õppeaastate ainekavad varjatud. Nende nägemiseks vajutage nupule Näita kõiki.