Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Akrediteerimine (kvaliteedi hindamine) on tegevus, mille käigus antakse hinnang ning võetakse vastu otsus ülikooli ning tema õppekavade vastavuse kohta seaduse ja standarditega kehtestatud nõuetele.