Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kõikidele ainetele, millel õppija soovib osaleda, tuleb registreeruda. Ainetele registreerumist reguleerib õppekorralduseeskiri, täpsemalt lugege sellest õppijate kodulehelt.