Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Iga õppeaine kohta koostab vastutav õppejõud ainekava, mille kinnitab programmijuht.

Ainekava sisaldab aine konkreetse toimumisega seonduvat informatsiooni (õppejõud; loengute, praktikumide ja iseseisva töö hulk; iseseisvate tööde loetelu ja juhend nende tegemiseks; eksamile või arvestusele pääsemise tingimused jpm). Kuna aine iga toimumise semestriks luuakse uus ainekava, on ühe ainega tavaliselt seotud mitu ainekava. Ainekavadele vormistatakse tunnid ja toimub registreerumine.

Ainekavad on avalikud ja peavad olema õppeinfosüsteemi sisestatud järgmisel õppeaastal õpetamisele tulevate õppeainete kohta 15. aprilliks, võõrkeelsete õppeainete ainekavad 1. märtsiks. Ajakava koos teemade loeteluga lisatakse ainekavasse hiljemalt nädal enne semestri algust.

Lugege ainekavast ka õppijate kodulehelt.