Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


J. Skytte poliitikauuringute instituudi materjalid. Toimetaja: Evelyn Pihla, evelyn.pihla@ut.ee

Taust

Sissejuhatav taust üksuse või teema kohta ...


Teemad


Teema /
Subject
Lühikirjeldus ja viited sisule /
Description

Kestus /
Duration

Märksõnad /
Keywords
Pilt /
Image
1

Riigiteadused

Ideoloogiad

Milliste ideoloogiate varal koondutakse parteidesse?
Kas ühes inimeses võib olla korraga koos erinevaid
ideoloogiaid?

Alar Kilbi lühiloeng liberalismi, konservatismi ja
sotsialismi teemal

(00:02:17 eestikeelne miniloeng)

00:02:17

Poliitikauuringud
Ideoloogiad

2

Riigiteadused

Poliitiline eliit

Mis on poliitiline eliit ja kuidas sinna jõutakse?

Alar Kilbi lühiloeng poliitilisest eliidist

(00:01:21 eestikeelne miniloeng)

00:01:21

Poliitikauuringud
Poliitiline eliit

3

Euroopa õpingud

Euroopa Liit


Kristiina Tõnnisson Euroopa õpingute MA õppekavast
00:02:00Euroopa Liidu ajalugu,
direktiivid ja tulevikusuunad

4

European Union - Russia Studies

Integration in the time of coronavirus

Stefano Braghiroli (Programme Director for
European Union - Russia Studies) podcast
on how the COVID-19 crisis will change EU,
it's politics, and the European societies

(00:51:00 lecture in English)

00:51:00

Political Studies
Integration
Coronavirus

5

Introduction to e-voting

Introductory parts to Estonian internet voting

  • how it works,
  • what is required to participate in e-elections,
  • what institutional norms govern internet voting and
  • how the process is being set up.

(00:24:18 lecture in English)

00:24:18

E-voting
E-elections
Institutional norms
Democracy
Governance

6


Alamartiklid