Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Filosoofia ja semiootika instituudi materjalid. Toimetaja: Riin Kõiv, riin.koiv@ut.ee.

Taust

Sissejuhatav taust üksuse või teema kohta ...


Teemad


TeemaLühikirjeldus ja viited sisuleKestusMärksõnadPilt
1Mõtteeksperimendid ja kogemusmasin
  • 2020-04-14 Mõtteeksperimendid ja kogemusmasin, Mats Volbergi videoloeng. Loengu esimeses pooles räägime sellest, miks ja kuidas teevad filosoofid eksperimente ealeski oma tugitoolist lahkumata, ning sellest, mida selliste eksperimentide abil õppida saame. Loengu teises pooles võtame vaatluse alla ühe konkreetse mõtteeksperimendi – Robert Nozicki kogemusmasina – ning selgitame lähemalt, kuidas see töötab ja mis on selle väidetavad tulemused.
1.10.16filosoofia, Nozick, mõtteeksperimendid


2Philosophical disagreements/filosoofilised lahkarvamused
  • 2018-09-03 Philosophical disagreements (ENG/EST). Playlist with videos (some in English and some in Estonian with English subtitles) from the course "Philosophical disagreements" by different lecturers. The course introduces the students (target audience PhD students from various fields) to various philosophical concepts and themes that have interdisciplinary relevance. The course consists of two modules. The first (argumentation module) focuses on argumentation theory, reconstruction and evaluation of arguments, critical reasoning in science, inductive risk and values in science. The second (disagreements) module covers a variety of topics - disagreements, believing, emotions, scientific methods, objectivity, gender, free will, self-determination, just war.

philosophy, disagreements, interdisciplinarity, argumentation, critical thinking, philosophy of science.

3Kurjus
  • 2020-04-15 Mis on kurjus ja kust see tuleb? Merike Reiljan, videoloeng. Kas maailm ilma kurjuseta oleks mõeldav? Kirjanikud ja filosoofid on püüdnud kurjuse probleemi lahendada, seda arusaadavasse süsteemi paigutada või pidanud seda probleemiks, mis igasugust ratsionaalsust täielikult eirab. Loengus uurime kurjust filosoofilisest ja psühholoogilisest vaatepunktist ning küsime, mis on kurjuse allikas.
1.30.40kurjus, filosoofia, psühholoogia, emotsioonid

4Bioloogiafilosoofia22.11biloogia, filosoofia

5Keelefilosoofia
17.51filosoofia, keel, määrav artikkel, määravus eesti keeles, tähendus, semantika

6Objectivity4.59philosophy, objectivity, subjectivity, ethics, aesthetics, judgment

7Moraalirelativism (1)
  • 2020-04-03. Moraalirelativism, Riin Kõiv, videoloeng. Loeng tutvustab filosoofilist vaadet, mille järgi on moraalitõed suhtelised ja mitte absoluutset tõed.
1.26.35moraalirelativism, relativism, moraalifilosoofia, moraal, tõde, eetika, meta-eetika, filosoofia

8Moraalirelativism (2)
  • 2020-04-10 Moraalirelativism. Järelmid ja poolt-argumendid. Riin Kõiv, videoloeng. Loengus vaatleme mõningad moraalirelativsmi problemaatilisi järelmid. Lahkame kahte tüüpilist argumenti arvamaks, et moraalirelativism on tõene teooria. Uurime, kas need argumendid on veenvad. On nende argumentide eeldused tõesed? On nad kehtivad?
1.12.15moraalirelativism, relativism, moraalifilosoofia, moraal, tõde, eetika, meta-eetika, filosoofia

9Isikusamasus
  • 2020-04-18 Olin see mina? Riin Kõiv, videoloeng. Sageli me eeldame, et mina – isik, kes ma eksisteerin siin ja praegu – eksisteerisin ka eile, kahe nädala eest, paari aasta eest jne. Kuid mis tagab selle, et see praegune mina ja too varasem mina oleme üks ja sama isik? Äkki on tegemist hoopis kahe erineva isikuga? Loengus kaalume erinevaid viise neile küsimustele vastata.
1.03.45isikusamasus, metafüüsika, filosoofia