Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataTÜ digivaramusse on koondatud loend Tartu Ülikooli avalikult kättesaadavast õpisisust.

 See on kataloog, kust leiab viited materjali asukohale teistes rakendustes ja asukohtades.

Digivaramu on väljatöötamisel. Palun saada oma toimetaja nimi, ettepanekud ja küsimused peatoimetaja kt. Erkki Leegole (erkki.leego@ut.ee).

Digivaramu sisukord

  • No labels