Search

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

1. Värvusena võeti kasutusele ülikooli sinine.

2. Ülaribalt eemaldati  ikoon, kuna avalehele viib ka ülikooli logole klõpsamine (üleval vasakul).

3. Ülaribal küsimärgi ikooni peal klõpsamine suunab nüüd dokumendihalduse alale ülikooli vikis.

4. Ülaribalt eemaldati hüüumärgi ikoon.

5. Menüüst „Haldamine“ eemaldati: arutelud, e-post, kalendrid, minu info, üksused, ülesanded, kasutajad, grupid, loendurid, uudised ja väljuv e-post.

6. Dokumendi vaatamise vormile lisati nupud "lihtvaade" ja "detailne vaade". Praegu on lihtvaade seadistatud ostudokumendil. Vaikimisi avaneb esimesel korral lihtvaade, ülejäänud väljade nägemiseks klõpsa detailse vaate nupule.

Jooksvalt lisab kantselei lihtvaate igale dokumenditüübile, kuid väljade seadistamiseks on vajalikud ka DHIS-i kasutajate endi ettepanekud.

7. Dokumendikandel olev plokk "Sisukord" nimetati ümber "Lisa seoseid". Ploki nimetusele klõpsates saad selle avada ja sulgeda.