Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ühendumine eduroam'i (Windows Vista)

1. Avage oma arvuti startmenüüst võrguühenduste aken Start -> Connect To
2. Avanenud aknas valige Set up a connection or network

3. Valige Manually connect to a wireless network

4. Täitke väljad nagu on näidatud joonisel

5. Valige Change connection settings

6. Avanenud sätete akna Security lahtri alt valige PEAP Settings...

7. Eemaldage linnuke Validate server certificate ja vajutage EAP-MSCHAP v2 Configure...

8. Eemaldage linnuke kastist nagu joonisel näha

9. Sulgege kõik sätete aknad vajutades OK

Sellega on eduroam levi seadistatud.

Esmakordselt eduroam levisse sattumisel ilmub teie arvuti alumisse paremasse nurka infoaken, millel peate klikkama

Avanenud autentimisaknasse kirjutage oma kasutajatunnus kujul kasutajanimi@ut.ee ja parool, domeenilahter jätke tühjaks

Edaspidi ühendub teie arvuti eduroam leviga automaatselt.

Connecting to eduroam (Windows Vista)

1. Open your Start menu and click on Connect To.

2. In the window, that just opened, click on Set up a connection or network.

3. Choose to Manually connect to a wireless network.

4. Fill in the fields as shown on the next image.

5. Choose Change connection settings.

6. In the properties window, that just opened, click on the Security tab and open the PEAP Settings.

7. Uncheck the Validate server certificate option and click on EAP-MSCHAP v2 Configure.

8. Uncheck the option as shown on the image below.

9. Close all the settings windows by clicking OK.

You have successfully configured eduroam!

When connecting for the first time, your computer will display a pop-up notification in the bottom-right corner of the screen. Click on it to enter your credentials.

Enter your University of Tartu username followed by @ut.ee in the User name field (see image below) and your password in the Password field. Do not enter anything in the Logon domain field.
Click OK to connect. 

In the future, your computer will automatically connect to the eduroam network.