Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tartu Ülikool kasutab oma põhilise e-posti teenusena Exchange Online ehk Office365 teenust.


Mozilla Thunderbird on üks paremaid vabavaralisi programme e-postiga tegelemiseks. See on vaikimisi paigaldatud enamikesse ülikooli arvutitesse. Ühtlasi julgeks seda soovitada ka kodus kasutamiseks veebmaili kõrval. Programmi leiab aadressilt http://www.getthunderbird.com/.

Konto seadistamine

Esmakordsel käivitamisel küsitakse infot e-posti konto kohta:

Kui vajalik info sisestatud tuleb vajatada nupule "Continue" ning järgmisena "Create account" nupule.

Järgmises aknas vajuta "OK".

Kataloogide seadistamine

Thunderbirdi esimesel kasutamisel näitab programm ainult kahte kausta: Inbox ja Trash.

  • Seadistamiseks vali Tools menüüst - Account Settings
  • Klõpsa seal olevale "Advanced" nupule ja kirjuta IMAP server directory kõrvale "Mail" , suure algustähega

Aadressiraamatu külge võtmine

Ülikooli keskse aadressiraamatu külge võtmiseks tuleb toimida järmiselt:

  • Vali Tools menüüst - Account Settings
  • Edasi vasakpoolsest paneelist vali "Composition & Addressing"

  • Sealt vajuta "Edit Directories", ning avaneb uus aken.

  • Avanenud aknas vajutua "Add" ja täita ära lüngad täpselt, nagu on tehtud järgneval pildil

  • Vajuta "Ok" ja uuesti "Ok".
  • Edasi vali "Edit Directory" nuppu kõrval olevas menüüst "Tartu Ülikooli kontaktid" ja vajuta "Ok"

  • No labels