Child pages
  • Sertifikaatide kasutamine
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ülikooli IT teenuste turvalisemaks kasutamiseks on ette nähtud vastavad sertifikaadid, mis on ametlikult tunnustatud ja mille abil klient saab olla kindel, et tegemist on õige teenusega.

Sertifikaatide õigsuse kontrollimiseks on vaja kasutada AS Sertifitseerimiskeskuse juursertifikaate. Need tuleb installeerida oma internetibrauserisse.

Selleks tuleb avada aadress http://www.sk.ee/certs ja leida lehelt üles Juur-SK ning ESTEID-SK 2011 serifikaadid.

Sertifikaatide paigaldamine Mozilla Firefox'ile

Mozilla internetibrauseri puhul vastava sertifikaadi juures DER- või PEM-lingile hiirega klikkides ilmub sertifikaadi allalaadimise aken, kus tuleks linnukestega märkides lubada veebilehtede ja elektronposti sertifikaatide tuvastamine selle juursertifikaadi abil.

Kui mõlema juursertifikaadiga sai eelnev protseduur tehtud, ei tohiks brauser enam kasutajalt küsida sertifikaatide aktsepteerimist, vaid see toimub automaatselt juursertifikaatide abil.

Sertifikaatide paigaldamine Internet Explorer'ile

Internet Exploreri puhul tuleb sertifikaadifailid kõigepealt arvutisse alla laadida nii nagu tavalisi faile laaditakse. Seejärel tuleb sertifikaadifail hiire topeltklõpsuga käivitada, avaneb aken:

 

Vajutame Install Certificate nupule. Avaneb uus aken:

Vajutame Next: 

Nüüd veelkord Next. Avaneb aken,milles küsitakse kinnitust, kas tahate ikka seda sertifikaati lisada, Vajutage Yes: 

Kui kõik õnnestus, ilmub ekraanile teade, et sertifikaadi lisamine õnnestus edukalt:

Sama protseduur tuleb läbi teha mõlema sertifikaadiga. Pärast seda ongi teil juursertifikaadid installeeritud ja brauser ei tohiks enam kasutajalt küsida sertifikaatide aktsepteerimist, vaid see toimub automaatselt juursertifikaatide abil.
NB! Kui juursertifikaatide arvates mingi konkreetse teenuse kasutamise juures selle teenuse sertifikaat pole õige, ilmub teenuse kasutamise alguses ka vastav veateade ekraanile ja teenuse kasutamine on blokeeritud.

Sertifikaatide paigaldamine Google Chrome'le

Google Chrome kasutab Internet Explorer'iga sama sertifikaadihoidlat ja sertifikaatide paigaldamiseks tuleb kasutada sama protseduuri. Vaata: Sertifikaatide paigaldamine Internet Explorer'ile